โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จัดพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จัดพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
—-
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน DingTalk นำโดย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ และรองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ เป็นประธานดำเนินการ โดยมี อาจารย์ศุภชัย ศรีอักษร และอาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกุลชัย มาเป็นพิธีกรดำเนินงาน ซึ่งมีการกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี
ทั้งนี้ นักศึกษาจีนที่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนของมหาวิทยาลัยฯ หอพัก สวัสดิการ ประสบการณ์จากรุ่นพี่ การต่อ VISA และปฐมนิเทศแยกตามสาขาวิชา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ