พิธีไหว้ครู ปี 64 ของนักศึกษาจีน สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22 กันยายน 2564

พิธีไหว้ครู ปี 64 ของนักศึกษาจีน

สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น

.————————————————————————