ภาพกิจกรรมจาก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ นำนักศึกษาโครงการฯ ร่วมกิจกรรมวันเจ้าพ่อ และแข่งกีฬาพื้นบ้านของคณะวิทยาการจัดการ

ประมวลภาพ สาขาธุรกิจระหว

Read more

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รางวัลในการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการด้าน

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน Sanya ,Hainan ,China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies), China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดทัศนศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อน ไหหลำ

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไท

Read more