ภาพกิจกรรมจาก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ นำนักศึกษาโครงการฯ ร่วมกิจกรรมวันเจ้าพ่อ และแข่งกีฬาพื้นบ้านของคณะวิทยาการจัดการ

ประมวลภาพ สาขาธุรกิจระหว

Read more

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รางวัลในการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการด้าน

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน Sanya ,Hainan ,China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies), China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเ

Read more

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดทัศนศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อน ไหหลำ

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไท

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจุนอี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคว

Read more