โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รางวัลในการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รางวัลในการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567  รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ ประธานโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รางวัลในการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในงานกิจกรรมเชิดชูเกียรติ และงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ดังต่อไปนี้

1. รางวัลชมเชย จำนวน 1,000 บาท ได้แก่ ทีม เซญ่า อลิส  สกุณา  จากมหาวิทยาลัยต่างชาติไห่หนาน
2. รางวัลชมเชย จำนวน 1,000 บาท ได้แก่ ทีม ทับทิม  หงษ์  แพรวา จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ทีม สตางค์  วนิดา  กุหลาบ จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ ทีม โจ เก้า  ดามิน  จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 5,000 บาท  ได้แก่ ทีม สตาร์  หยก   อลิน  จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
6. รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 7,000 บาท ได้แก่ ทีม ไข่มุก เพลง  แพนโดร่า จากมหาวิทยาลัยต่างชาติไห่หนาน