ภาพกิจกรรมจาก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ นำนักศึกษาโครงการฯ ร่วมกิจกรรมวันเจ้าพ่อ และแข่งกีฬาพื้นบ้านของคณะวิทยาการจัดการ

ประมวลภาพ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พานักศึกษาโครงการร่วมกิจกรรมวันเจ้าพ่อ ในวันที่ 18 มกราคม 2567

และนำนักศึกษาร่วมซ้อมและแข่งขันกีฬาของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งมีกีฬาบาสเก็ตบอล และกีฬาพื้นบ้าน  ในวันที่ 27 มกราคม 2567