NEWS / EVENT


สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์นักศึกษา ณ โรงแรมมูด พัทยา ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรที่อยู่ในโครงการฯ ...
อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมจาก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ นำนักศึกษาโครงการฯ ร่วมกิจกรรมวันเจ้าพ่อ และแข่งกีฬาพื้นบ้านของคณะวิทยาการจัดการ

ประมวลภาพ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พานักศึกษาโครงการร่วมกิจกรรมวันเจ้าพ่อ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 และนำนักศึกษาร่วมซ้อมและแข่งขันกีฬาของคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งมีกีฬาบาสเก็ตบอล และกีฬาพื้นบ้าน  ในวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รางวัลในการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รางวัลในการทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567  รศ.สมชาย พร ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา กับบริษัท Guangdong Qiusuo Siyuan Education Technology Co.,Ltd.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษา กับบริษัท Guangdong Qiusuo Siyuan Education Technology Co.,Ltd.                       วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยราชภั ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน Sanya ,Hainan ,China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อนไห่หนาน Sanya ,Hainan ,China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน) -------------------- ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies), China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระชับความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ วิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies), China (สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน) - ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดทัศนศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาจีน กลุ่มไห่หยาง

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดทัศนศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาจีน กลุ่มไห่หยาง ---------------------------------------------------------------------------------                     ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดทัศนศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อน ไหหลำ

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดทัศนศึกษาให้แก่กลุ่มนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยสมุทรศาสตร์เขตร้อน ไหหลำ --------------------------------------------------------------------------- ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดประชุมนักศึกษาจีนที่เข้ารับการศึกษาปี 2565

โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ จัดประชุมนักศึกษาจีนที่เข้ารับการศึกษาปี 2565 คณะกรรมการโครงการนักศึกษาจีนประชุมต้อนรับนักศึกษาจีน จับคู่บัดดี้ นักศึกษาไทย-จีน วันอังคารที่ 15 พฤศจิ ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจุนอี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาจุนอี้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ---- วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น ...
อ่านเพิ่มเติม