NEWS / EVENT


บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษามาใหม่จากประเทศจีนประจำปีการศึกษา 2560

คณะกรรมการโครงการบริการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติและอาจารย์ผู้สอนต้อนรับนักศึกษามาใหม่จากประเทศจีนประจำปีการศึกษา 2560 ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการโครงการภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ ประธานโครงการโครงการภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นำคณะกรรมการเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่องการบริหารงานในการดูแลนักศึกษาจากประเทศจีน ...
อ่านเพิ่มเติม