NEWS / EVENT


มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา MOU บริษัทการลงทุนการศึกษา”หนานฟางยูนนาน” ประเทศจีน(กรุ๊ป) จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา MOU บริษัทการลงทุนการศึกษา"หนานฟางยูนนาน" ประเทศจีน(กรุ๊ป) จำกัด ---- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เก ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้การต้อนรับผู้บริหารจากอาชีวะไห่หนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้การต้อนรับผู้บริหารจากอาชีวะไห่หนาน โดยท่านอธิการบดี ผู้บริหารโครงการการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเข้าร่วมในการต้อนรับและปรึกษาหาร ...
อ่านเพิ่มเติม

งานฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน (Yunnan Agricultural University) —— วันที่ 20 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญเข้าร่ว ...
อ่านเพิ่มเติม

เผยแพร่ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน —— วันที่ 20 ตุลาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์และนาฏยศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

งานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน —— วันที่ 19 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรยูนนาน โดยมี รศ.ปร ...
อ่านเพิ่มเติม

รวมภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิค ของนักศึกษาจากประเทศจีน

รวมภาพกิจกรรม เต้นแอโรบิค ของนักศึกษาจากประเทศจีน            ประมวลภาพกิจกรรม งานเต้นแอโรบิค ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดขึ้นเป็นประจำในวันพุธ เพื่อส่งเสริ ...
อ่านเพิ่มเติม

คณาจารย์และนิสิตนักศึกษา มบส. เดินทางไปเผยแพร่การแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย ในงานฉลองพระพรหมประจำปี

เมื่อวันที่ 16 - 18 กันยายน 2561 คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 25 คน เดินทางไปเผยแพร่การแสดงนาฏยศิลป์ไทยและดนตรีไทย ในงานฉลองพระพรหมประจำปี ณ เมืองเทียนจิน สาธา ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21

คณะมนุษยฯ มบส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 ---- วันที่ 24 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา ...
อ่านเพิ่มเติม

สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพชื่นชมนักศึกษาจีน เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพชื่นชมนักศึกษาจีน เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ค ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีการรับมอบป้ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ​มหาวิทยาลัยเหิงซิงชิงเต่า​ประเทศจีน

พิธีการรับมอบป้ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ​มหาวิทยาลัยเหิงซิงชิงเต่า​ประเทศจีน วันที่ 24 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธาน พิธีการรั ...
อ่านเพิ่มเติม
wso shell IndoXploit shell c99 shell instagram takipçi hilesi hacklink wordpress download hacklink Google mersin escort